Print
Category: Tin tức
Hits: 23

Theo chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng, để kịp thời hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất kinh

doanh, các tổ chức tín dụng cần cân đối nguồn vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Các ngân hàng phải nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, mức độ thiệt hại do dịch nCoV của khách đang vay vốn, nhất là những ngành như du lịch, nông nghiệp, xuất khẩu... để kịp thời tháo gỡ khó khăn. Chẳng hạn, ngân hàng có thể cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xem xét miễn giảm lãi vay... theo quy định hiện hành, đồng thời hướng dẫn, hỗ trợ người dân tháo gỡ khó khăn về hoạt động vay vốn.

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành cần nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh và theo dõi diễn biến dịch nCoV để rà soát, thống kê dư nợ vay bị thiệt hại, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân nếu cần.

Lệ Chi