Print
Category: Tin tức
Hits: 63

Sau quyết định này của Bộ Công Thương, ông Dương là phó tổng cục đầu tiên sau hơn một năm cơ quan này được lập trên cơ sở nâng cấp từ

Cục Quản lý thị trường. Trước khi được điều động về cơ quan quản lý thị trường, ông Hoàng Ánh Dương có nhiều năm công tác và giữ chức Phó chánh thanh tra Bộ Công Thương. 
Ông Hoàng Ánh Dương - tân Phó tổng cục trưởng quản lý thị trường. Ảnh: Lưu Quyên

Ông Hoàng Ánh Dương - tân Phó tổng cục trưởng quản lý thị trường. Ảnh: Lưu Quyên

Thứ trưởng Công Thương Đặng Hoàng An cho rằng, chưa ở đâu làm công tác cán bộ vất vả như tại Tổng cục Quản lý thị trường. Ông kỳ vọng, Phó tổng cục trưởng đầu tiên được bổ nhiệm sẽ giúp kiện toàn bộ máy cơ cấu tổ chức. 

Tổng cục Quản lý thị trường được lập trên cơ sở nâng cấp từ Cục Quản lý thị trường, từ tháng 8/2018. Theo cơ cấu được Thủ tướng phê duyệt, cơ quan này có Tổng cục trưởng và không quá 4 Phó tổng cục trưởng.

Sau hơn một năm lập, hoạt động cơ qua này vẫn đang trong quá trình hoàn thiện bộ máy nhân sự từ Tổng cục tới 63 Cục Quản lý thị trường địa phương. 

Anh Minh